HOTLINE: 0919 056 416
 
SẢN PHẨM VIÊN BỌC
ButiPEARL
 
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tổng quan: ButiPEARL là sản phẩm viên bọc có chức năng bổ sung Butyrate cho khẩu phần vật nuôi bằng cách phóng thích Butyrate một cách từ từ qua đường ruột của vật nuôi.

Thông tin về sản phẩm vui lòng liên hệ: 0919 056 416

 
CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
KESSENT™ MF Dry
xem thêm
 
NUTRICAB
xem thêm
 
MetiPEARL
xem thêm
 
LysiPEARL
xem thêm
 
VantiPEARL 201
xem thêm
 
LysiGEM
xem thêm
 
CholiPEARL
xem thêm
 
Trang : 1
Sản phẩm tiêu biểu
Feed CURB Dry
xem thêm
 
KEMZYME V Dry
xem thêm
 
 
Sản phẩm bán chạy
CLOSTAT SP Dry
xem thêm
 
KEMZYME V Dry
xem thêm