HOTLINE: 0919 056 416
 
AXIT HỮU CƠ
FORMAXOL Dry
 
THÔNG TIN CHI TIẾT

Tổng quan: FORMAXOL Dry là hỗn hợp trộn trước (Premix) của các chất bảo quản và hương liệu ở dạng vi hạt bọc.

Quy cách: Bao 25kg.

Thông tin về sản phẩm vui lòng liên hệ: 0919 056 416


 
CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI
 
ACID LAC Dry
xem thêm
 
ACID LAC Premium Dry
xem thêm
 
ACID LAC Liquid
xem thêm
 
SixTET Dry
xem thêm
 
ACID LAC Premium Liquid
xem thêm
 
SILAGE SAVOR Plus Liquid
xem thêm
 
Trang : 1
Sản phẩm tiêu biểu
Feed CURB Dry
xem thêm
 
KEMZYME V Dry
xem thêm
 
 
Sản phẩm bán chạy
CLOSTAT SP Dry
xem thêm
 
KEMZYME V Dry
xem thêm